Неделя, 01 Август 2021 21:59

  Лозница традиционно беше домакин на Шестото издание на Национално специализирано изложение на ягодоплодните

  На 30 и 31 юли 2021 в град Лозница се проведе Шестото издание на Национално специализирано изложение на ягодоплодните и традиционния Фестивал на малината.

  Основна цел на това специализирано изложение бе да се компенсират „загубите“ от информация относно най-иновативните постижения в науката, техниката и технологиите прилагани в производството на ягодоплодни през последните 2 години. Огромна необходимост за това бе  факта, че поради COVID-19 ограниченията през 2020 години Изложението и фестивала не бяха проведни.

  В днешно време за един динамичен и бързо развиващ се в технологично отношение свят 2 години са доста дълъг период.

  Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодолодните активно инвестира в знания, иновации, дигитални технологии и  ноу-хау в полза на членовете си. Като приивлича най добрите фирми в тези направления за своите изложения, семинари и национални форуми.

  Като се вземе в предид, че през тази година стартира и все още тече приема по подмярка 4.1 за Инвестиции в земеделските стопанства Ръковдството на Българска Асоциация на малинопроизводителите след като се допита до своите членове взе решение за дата и за теми, проблеми и нужди на малинопроизводителите които да бъдат дискутирани, разрешени или обсъдени по време на специализираното изложение.

  Като основни теми за обсъждане, разрешаване и дискутиране бяха:
  - Наповане, във всичките му форми и организация;
  - Дефицит на работна ръка-сезонни работници, местни, чужди;
  - Техники и технологии за постигане на амбицизната европейска програма за намаляане на употребата на пестицди в земеделието с 50% и намаляване употребата на минерални торове с 30%;
  - Дигитализация на просесите в малинопроизводството и внедряване на високотехнологични средства, машини, агрегати и системи като мобилни производствени линии, дигитално управляеми системи за прецизно напояване и торене и много труги.

  За да се покажат реалните възможности за подкрепа и реализация на иновативни проекти бяха поканении най-добрите експерти от МЗХГ и ДФЗ, които в детайли и с подробности разясни какво, как и до колко може да се направи.

  Заместник министър Георги Събев откри Изложението, а по-късно даде разяснения по много въпроси задавани от производителите на ягодоплодни.

  Владислав  Цветанов – началник на отдел „Инвестиционна и стартова подкрепа за бизнеса“ в МЗХГ даде отговори на въпроси относно възможностите за подмерките 4.1 и 4.2 да са в помощ на малинопроизводителите, както в първичното производство, така и преработката.

  На изложението тематично бяха поканение фирми които представиха своите най нови постижения в иновативни и дигитални техники, технологии, машини, агрекати, високопродуктивни  ръзни иструменти и посбия. Представянето бе както на многобройните щандове на изложението така и на презентации в зала. Презентация за възможностите за безплатни консулатции по мярка 6.3 бе направена от специалисти от НССЗ от Разград бяха представени данни и за други услуги които може да извършва НССЗ на регионални и национално ниво.

  В реални условия на полето бяха демонстрирани иновативни техники и технологии в помощ на производителите на ягодоплодните.

   

   

   

  Прочетена 1197 пъти
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.