Сряда, 07 Декември 2022 12:10

  Обръщение към всички производители на плодове и зеленчуци за отношението на Министерството на земеделието към нас

  Обръщение към всички производители на плодове и зеленчуци за отношението на Министерството на земеделието към нас, обидните намеци от страна на министър Явор Гечев на заседание на Комисията по земеделие, че не сме си свършили работата
  Относно изказването на Министър Гечев на заседанието на Комисията по земеделие по повод несвършената работа на браншовите организации от сектор Плодове и зеленчуци.
  Цитираме
  “Не е вярва информацията, че не е имало яснота по отношение на различните ставки. Ставките са обсъждани. Някои от браншовите организации казаха, че не са виждали ставките и ние публикувахме целия Стратегически план. Процедурата на ЕК и правилата на ТРГ са спазени и бюджетите са били ясни към февруари месец. Нашият екип не е променял ставки.
  Планът е входиран, отстранявали са се забележки на Комисията. Не са обсъждани ставки, защото не е имало забележки по отношение на тях”, каза Гечев и за пореден път обясни, че Стратегическият план е във фаза на одобрение.
  Браншовите организации от сектор плодове обявяваме, че на 20 февруари ни беше представен Индикативен бюджет на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 г. Може да се проверят стенограмите от заседанието на ТРГ и ще видите че там са ни представени общи Бюджети по схемите няма разпределение по НТП няма и ставки.
  От изказването на Министър Явор Гечев навсякъде в публичното пространство се твърди че служебният екип на МЗх, само е отстранил забележките на ЕК по плана и не е променяло бюджетите по мерките. Разглеждайки бюджета от 20.02.2022г какво видяхме.
  Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури бюджета от 302 мил евро е станал почти 320 мил евро увеличението е в размер на 17 619 370,00 евро. Схемата е изцяло за сектор растениевъдство като в сеидбооборота освен зърнено житни, допустими стават зеленчуците, лаландула, рози и етерично маслени. Понеже последните са многогодишни искаме да попитаме МЗХ защо трайните насаждения не са включени в сеидбооборота? Настояваме включването на трайните насаждения като допустими култури по схемата за разнообразяване на отглежданите култури. Настояваме, завишената сума от 17. Мил евро да бъде прехвърлена за еко схемите за поддържане трайните насаждения.
  Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура Тук бюджета от 160 мил евро е станал 172 мил евро и увеличението е точно 11 959 983,85. Сега с представеният нов СП виждаме как се разпределят тия пари по направления: 10 мил. Евро за пасища, 8 мил. евро за трайни насаждения и 153 930 518,35 евро за полско земеделие по 2 направления. Ставките са съответно 290,00 евро/ха пасища: 901.17 евро/ха трайни насаждения, и по двете направления зърнопроизводство 983,19 евро/ха. Цялата схема е за запазване групи дървета, храсти, ландшафти образования за гнездене на птици, не пряко за производство. Няма да коментираме необходимостта от такъв голям бюджет и даже и увеличението му но ставките говорят за справедливост и отношение към нас. Настояваме допълнително даденият по схемата бюджет от 12 мил. Евро да се прехвърли по еко схемите за трайни насаждения за да може компенсаторното плащане да покрие разходите на производителите на плодове.
  Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване. Бюджетът от 108 мил евро е нараснал на 43 мил евро и увеличението е точно 35 148 658,96 евро по тази схема се подпомага само зърнопроизводството. Настояваме тези средства да бъдат прехвърлени по еко схемите за трайни насаждения.
  Месец Февруари ни беше представен бюджет по 2 схеми Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения с бюджет 37 419 000 евро и еко схема Буферни екологични ивици с бюджет 11 747 000 евро месец февруари , общо производителите на плодове можеха да ползват ресурс от 49 166 000.
  Изпратената за нотификация сега е схема I.В.5 - Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения и е с бюджет от 37 419 000,00 разделен в 2 направления - Екологични трайни насаждения Междуредия с планирана единична ставка 114.53 евро/ха и бюджет 34 мил евро и - Екологични трайни насаждения Ивици по краищата с планирана единична ставка 61.2 евро /ха и бюджет 3 мил евро. Тук ставката за производителите на трайни насаждения е намалена с близо 12 мил. евро. Питането ни е защо бюджета ни е намален. Защо ставката която е предложена е по ниска с 37% от тази с която трайните насаждения и лозята, бяха подпомагани до сега по мярка 10 Ерозия на почвата. В изпратената за нотификация схема се забранява ползването на глифозати което ще доведе до няколко кратно окопаване и задължително затревяване с азот фиксиращи тревни смески. Нашите производители ще са на загуба ако се обвържат и изпълнението на тази еко схема.
  В новият стратегически план има публикувани планирана единична сума на хектар, максимална, и съответно минимална сума на хектар. Ако МЗх не гарантира премахването на максималната сума на хектар по схемите, каквито и бюджети да разглеждаме заложените максимални суми са унизително ниски. Ако тавана на ставките не се махне по добре стратегическият план да се спре и да се направи нова нотификация.
  В изказването на Министър Гечев в КЗ цитирам “Недейте да искате връщане на Стратегическия план, защото не знаете какво си пожелавате. Това означава, че няма да има изобщо директни плащания през следващата година” . Господин Министър запознати сме с Регламента и знаем че еко схемите могат да се променят лесно и бързо без това да застрашава кампания 2023г. Връщането на плана и отпадането на максималните размери на ставките и исканията ни по промяна в Обвързаното подпомагане може да забави кампания 2023г с не повече от 3 месеца . Единственият вариант да останат земеделските производители без плащане е МЗх да не си свърши работата. Всички представляващи тези 8 организации , ясно заявяваме, че ако допуснем да започнем работа по този стратегически план ще предадем всички производители на плодове които са наши членове и са ни гласували доверие.
  Не си мислим че с исканите от нас промени ще настане голямо и светло бъдеше за бранша но сме сигурни че ако оставим нещата така в края на периода половината от площите и производителите на плодове няма да ги има. Искаме справедлива доходност за нашият труд, искаме децата ни да продължат да работят това на което ние най-добре можем да ги научим .
  Съюз на дунавските овощари Добруджански овощарски съюз Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните Национална Био Асоциация Национален съюз на градинарите в България Асоциация български зеленчуци Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция Асоциация на Овощарите в Българи.

  05.12.2022 г.

  източник: https://sdobg.com/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5#.Y49mjaqnmVs.facebook

   

  Прочетена 1005 пъти
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.