Актуално

  Покана за демонстрация на тема: Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използване на немска овощарска вар

  16-07-2019

  Дата на демонстрацията: 19.07.2019 г. (петък) Място на провеждане: Стопанството на фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч Стопанството е член на хъб България на мрежа...

  Още новини

  IRO2018 WORLD CONFERENCE

  © 2017-2019 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.