Актуално

  Важно!!! От еднодневни договори към многодневни

  23-04-2020

  От 21.04.2020 г. регистрираните земеделски стопани и регистрираните тютюнопроизводители могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса...

  Още новини

  IRO2018 WORLD CONFERENCE

  © 2017-2019 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.